Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism)
z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych
i zagadnień z nimi związanych

Dostęp online: https://expertus1.awf.gda.pl/m