Bazy własne Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
tworzone w systemie Expertus

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 2000-...:
https://expertus1.awf.gda.pl/e

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 1970-1999:
https://expertus1.awf.gda.pl/i

Bibliografia rozpraw doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:
https://expertus1.awf.gda.pl/d

Bibliografia prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku do 2020 r.:
https://expertus1.awf.gda.pl/m

Bibliografia prac dyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku do 2020 r.:
https://expertus1.awf.gda.pl/l

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism)
z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych
i zagadnień z nimi związanych :
https://expertus1.awf.gda.pl/z